Pagina principala

User Rating:  / 0
PoorBest 

 

Ce urm?re?te?

Activit??ile proiectului UNI 4-4 sunt destinate consolid?rii capacit??ii universit??ilor de a oferi sectorului privat ?i pie?ei muncii profiluri profesionale necesare dezvolt?rii acestora, înlesnind într-o anumit? m?sur? p?trunderea pe aceste pie?e ?i dezvoltarea profesional? a tinerilor.

 

Titlul proiectului:

Domeniul Major de Interven?ie 1.2.

Dezvoltarea sistemului european de management al calific?rilor universitare ?i valorificarea competen?elor informale
ID 86/1.2/S/63252

UNI4-4

 

Contact:

Responsabil Partener 1:

Prof. Univ. Dr. Daniela Zirra, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Link c?tre pagina de web a proiectului:

https://sites.google.com/a/uni4-4.ro/home/?hl=ro

 

Obiectivul general:

Cre?terea eficien?ei ?i eficacit??ii programelor de studiu prin restructurarea ?i îmbun?t??irea sistemelor de educa?ie ?i formare (în concordan?? cu cererea de profiluri profesionale de pe pia?a muncii), în contextul constituirii unui consor?iu universitar european, în vederea valorific?rii programelor de studii ter?iare.

Politică de Confidențialitate
2012 uni4-4.rau.ro - Home. - @ Universitatea Romano-Americana
Powered by Joomla 1.7 Templates