Despre proiect

 

Obiectivele specifice:

1) Implementarea Sistemului Naţional de Calificare în Învăţământul Superior.

2) Revizuirea şi îmbunătăţirea programelor de licenţă şi masterat în conformitate cu Cadrul Naţional al Calificărilor în Învăţământul Superior în domeniul economic şi juridic, în vederea definirii unei structuri didactice împărţită pe competenţe, în coerenţă cu cererea de pe piaţa muncii.

3) Consolidarea acţiunilor de inovare, cooperare şi formare în contextul creării unei reţele de universităţi din diferite state membre UE, mediul de afaceri şi centrele de cercetare, în scopul susţinerii mobilităţii şi accelerării aplicării principiilor Cadrului European al Calificărilor.

4) Definirea unor programe de instruire complementare care să pună în valoare şi să integreze competenţele tehnice cu aptitudinile şi abilităţile personale în muncă.

5) Îmbunătăţirea capacităţii universităţilor privind furnizarea de calificări superioare adaptate la exigenţele schimbărilor continue ale pieţei muncii.

 

 

Parteneriatul:

- UNIVERSITATEA DANUBIUS, cu sediul în Galaţi – Lider de parteneriat

- UNIVERSITATEA ROMÂNO-AMERICANĂ, cu sediul în Bucureşti, – Partener 1

- UNIVERSITATEA „GEORGE BACOVIA”, cu sediul în Bacău – Partener 2

- UNIVERSITATEA DE VEST, cu sediul în Timişoara – Partener 3

- CISPRO SRL, cu sediul în Galaţi – Partener 4

- UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI CAMERINO, cu sediul în Camerino, Italia – Partener transnational 5

- UNIVERSITE’ DE TOULOUSE II LE MIRAIL, cu sediul în Toulouse, Franţa – Partener transnaţional 6

- G.E.A. mbH, cu sediul în Dortmund, Germania – Partener transnaţional 7

- MEDITERRANEAN AGRONOMIC INSTITUTE OF CHANIA – DEPARTMENT OF BUSINESS, ECONOMICS AND MANAGEMENT, cu sediul în Chania, Grecia – Partener transnaţional 8

- SIDA SRL, cu sediul în Ancona, Italia – Partener transnaţional 9

 

 

Activităţile eligibile ale proiectului:

1. Analiza

2. Comunicare, integrare de sisteme şi dezvoltare a accesului la studiu

3. Revizuirea calificărilor şi a structurii competenţelor

4. Servicii complementare pentru dezvoltarea culturii antreprenoriale şi programe de formare pentru îmbunătăţirea competenţelor transversale

5. Managementul şi coordonarea proiectului


 

Activităţile din cadrul proiectului în care este implicat Partenerul Naţional 1 Universitatea Româno-Americană, ID Partener 23764, conform Acordului de Parteneriat:

- Participarea la programarea şi dezvoltarea acţiunilor de comunicare şi sensibilizare a opiniei publice (suscitarea interesului);

-  Participarea la analiza şi revizuirea programelor de licenţă şi Masterat, ţinând seama de structura Sistemului Naţional de Calificări şi a Sistemului European de Calificări;

-  Participarea la acţiunile de schimburi de bune practici pentru revizuirea programelor de studiu şi implementarea Sistemelor de Calificare;

-  Participarea la studiul modelelor pentru valorificarea abilităţilor şi competenţelor informale ale studenţilor din Universităţile româneşti;

-  Participarea la implementarea acţiunilor formative pentru cadre didactice şi studenţi;

-  Participarea la definirea Sistemului de Calitate pentru monitorizarea eficacităţii şi eficienţei programelor de studiu.

 

 

Resurse umane - Universitatea Româno-Americană

 

Personal proiect:

1. Daniela Lenuţa Zirra – Coordonator partener proiect

2.  Iuliu Marin Ivănescu – Expert pe termen lung

3.  Mihai Sebea – Expert pe termen lung

4.  Silvia Tăbuşcă – Expert pe termen scurt

5.  Anca Cruceru – Expert pe termen scurt

6.  Andreea-Clara Munteanu – Expert pe termen scurt

7.  Sorina Costache – Expert pe termen scurt

  

Personal administrativ:

1. Violeta Predescu

2. Maria Neagoe

Politică de Confidențialitate
2012 uni4-4.rau.ro - uni4-4.rau.ro - Despre proiect. - @ Universitatea Romano-Americana
Powered by Joomla 1.7 Templates