Evenimente realizate/planificate

 

 


Octombrie 2011

 • 5 Ateliere de lucru – la sediul UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI CAMERINO – în cadrul Activităţii 2.10 Ateliere de lucru transnaţionale pentru dezvoltarea de planuri de comunicare şi orientare a studenţilor

 

Februarie 2012

 • 5 Ateliere de lucru – la sediul UNIVERSITĂŢII ROMÂNO-AMERICANE – în cadrul Activităţii 2.10 Ateliere de lucru transnaţionale pentru dezvoltarea de planuri de comunicare şi orientare a studenţilor – finalizarea activităţii
 • Un Seminar cu responsabilii pentru comunicare şi orientarea studenţilor – la sediul UNIVERSITĂŢII ROMÂNO-AMERICANE – în cadrul Activităţii 2.6 Seminarii de formare pentru responsabilii cu comunicarea şi orientarea studenţilor în cadrul universităţilor

 

Martie 2012

 • Un Seminar de lucru a cărui tema este "Creşterea calităţii în serviciile de consiliere şi orientare a studenţilor" – la sediul UNIVERSITĂŢII ROMÂNO-AMERICANE – în cadrul Activităţii 2.6 Seminarii de formare pentru responsabilii cu comunicarea şi orientarea studenţilor în cadrul universităţilor

 

Aprilie 2012

 • Un Atelier de lucru/seminar – la sediul UNIVERSITE’ DE TOULOUSE II LE MIRAIL – în cadrul Activităţii 2.5 Transfer de bune practici pentru programarea de acţiuni de marketing de către universităţi

 

Mai 2012

 • Un Atelier de lucru – la sediul UNIVERSITĂŢII ROMÂNO-AMERICANE – în cadrul în cadrul Activităţii 3.6 Programarea şi realizarea de proiecte pilot pentru implementarea noilor parcursuri de instruire 

 

 

Iunie 2012

 • Două Ateliere de lucru/seminarii – la sediul UNIVERSITĂŢII ROMÂNO-AMERICANE – în cadrul Activităţii 3.2 Organizarea de seminarii de formare destinate operatorilor universitari, în special a celor din domeniul dezvoltării şi monitorizării cursurilor:

ATELIER 1
Reinginerizarea calificărilor universitare licenţă ca factor de accelerare a inserţiei absolvenţilor pe piaţa muncii

ATELIER 2
Reinginerizarea calificărilor universitare master ca factor de accelerare a inserţiei absolvenţilor pe piaţa muncii

 

Iulie 2012

 • O masă rotundă – la sediul MEDITERRANEAN AGRONOMIC INSTITUTE OF CHANIA – DEPARTMENT OF BUSINESS, ECONOMICS AND MANAGEMENT – în cadrul Activităţii 3.6 Programarea şi realizarea de proiecte pilot pentru implementarea noilor parcursuri de instruire

 

Noiembrie 2012

 • Două ateliere de lucru/seminarii – în cadrul Activităţii 4.2 Organizarea seminariilor de formare destinate operatorilor universitari, cu precădere a celor angajaţi în procesele de asistenţă personalizată pentru studenţi

SEMINAR 1
Impactul reinginerizării calificărilor universitare asupra creşterii calităţii proceselor educative în învăţământul superior        

SEMINAR 2
Metode şi tehnici de dezvoltare a competenţelor transversale şi antreprenoriale a studenţilor

  

Martie 2013

 • Seminarul de formare cu titlul „Integrarea activităţilor de asistenţă personalizată pentru studenţi în activitatea curentă a instituţiilor de învăţământ superior din România” - Orientare pentru carieră 

       

 

Aprilie 2013

 • Desfăşurarea cursurilor pentru dezvoltarea competenţelor transversale, în cadrul Activităţii 4.4 Proiectarea programelor de dezvoltare a competenţelor transversale, în perioada 29 Martie - 25 Aprilie 2013:

 

1. Iniţierea şi dezvoltarea unei afaceri în contextul economiei globale

   

2. Lucrul în echipă şi dezvoltare personală

       

3. Comunicare şi leadership

        

4. Tehnici moderne de marketing şi vânzări în mediul virtual

   

 

Mai 2013

 • 10 Mai 2013, începând cu ora 10.30, "Festivitatea de acordare a diplomelor" pentru absolvenţii cursurilor de dezvoltare a competenţelor transversale, în cadrul activităţii Activităţii 4.4 Proiectarea programelor de dezvoltare a competenţelor transversale

       

 • 16 Mai 2013, începând cu ora 08.30, Conferinţa cu titlul "Calitatea în învățământul superior din România şi Europa”, în cadrul Activităţilor 2.12 Re-elaborarea şi transferul de bune practici de proiect realizate, 3.3 Ateliere de lucru inter-universitare şi transnaţionale pentru reinginerizarea calificărilor şi 3.5 Aplicarea Cadrului Naţional al Calificărilor şi prezentarea calificărilor actualizate
  În cadrul celor două secţiuni ale conferinţei s-au dezbătut următoarele teme:
 1. Conceptul de asigurare a calităţii educaţiei în România - viziunea ARACIS.
 2. Bune practici ale proiectului UNI4-4 în asigurarea calităţii în învăţământul românesc şi european.

       

  

Iunie 2013

 • 18 Iunie 2013, începând cu ora 09.30, în Aula Universităţii Româno-Americane, Bulevardul Expoziţiei, Nr. 1B, Sector 1 Bucureşti, Conferinţa cu tema "Dezvoltarea capacităţii de implementare a sistemului de calificări din învăţământul superior în România şi Europa şi valorificarea competenţelor profesionale - prin corelarea calificărilor cu piaţa muncii", în cadrul Activităţilor 3.3 Ateliere de lucru inter-universitare şi transnaţionale pentru reinginerizarea calificărilor, 4.2 Organizarea seminariilor de formare destinate operatorilor universitari, cu precădere a celor angajaţi în procesele de asistenţă personalizată pentru studenţi, 4.4 Proiectarea programelor de dezvoltare a competenţelor transversale.
  În cadrul celor două secţiuni ale conferinţei s-au dezbătut următoarele teme:
 1. Dezvoltarea capacitătii de implementare a sistemului de calificări din învăţământul superior în România, şi valorificarea competenţelor profesionale, prin corelarea calificărilor cu piaţa muncii.
 2. Bune practici ale proiectului UNI 4-4 în Dezvoltarea capacităţii de implementare a sistemului de calificări din învăţământul superior în România şi Europa, şi valorificarea competenţelor informale, prin corelarea calificărilor cu piaţa muncii.

     

În partea a doua a zilei s-au derulat activităţi de formare în cadrul Activităţii 4.2 Organizarea seminariilor de formare destinate operatorilor universitari, cu precădere a celor angajaţi în procesele de asistenţă personalizată pentru studenţi, în cadrul cărora au fost susţinute două cursuri cu tema "Implementarea unui serviciu de orientare pentru demararea unei afaceri" şi "Serviciu de orientare pentru piaţa muncii - Ocuparea și auto-ocuparea forței de muncă" (Experţi formatori: Giada Cappelletti, SIDA Group şi Cristina Panara - CISPRO).

 

Octombrie 2013

 • In data de 16 Octombrie 2013, începând cu ora 09.30, în Aula Universităţii Româno-Americane, Bulevardul Expoziţiei, Nr. 1B, Sector 1 Bucureşti, Career Day, utilizând bunele practici asimilate de la Partenerul transnaţional 5 - Universita’ Degli Studi Di Camerino, în cadrul Activităţilor A2.9 Proiectarea, realizarea şi distribuirea de material informativ, A2.12 Re-elaborarea şi transferul de bune practici de proiect realizate şi 3.3 Ateliere de lucru inter-universitare şi transnaţionale pentru reinginerizarea calificărilor.
  La activităţi vor participa invitați din partea companiilor, cadre didactice, studenţi, masteranzi, absolvenţi şi reprezentanţi ai partenerilor implicaţi în derularea proiectului. Se vor organiza workshop-uri și seminarii de orientare în carieră și pregătire a portofoliului de angajare, precum şi workshop-uri și seminarii tematice adresate cursanților și absolvenților de studii universitare de masterat.

Pentru mai multe detalii va rugam accesati link-ul: http://uni4-4.rau.ro/index.php/career-day

 

 

 

1. PLIANT (click pentru varianta marita):

2. INVITATIE


 

Politică de Confidențialitate
2012 uni4-4.rau.ro - uni4-4.rau.ro - Evenimente. - @ Universitatea Romano-Americana
Powered by Joomla 1.7 Templates